ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΤΔΒΚ , ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

 

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΑ

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1. Διοίκηση Δυνάμεων Ασφαλείας
2. Προεδρία Οργανισμού Πολιτικής Αμυνας
3. Γενική Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου
4. Διεύθυνση Υπηρεσίας Προσωπικου
5. Οργανισμός Σχεδιασμού του Κράτους

                                         Υπηρεσία Στατιστικής και Έρευνας 
                                         Υπηρεσία Παρακολουύησης και Συντονισμο 
                                         Υπηρεσία Οκονομικού Σχεδιασμού 
                                         Υπηρεσία Κοινονικού Σχεδιασμού ύ

6. Πρωτοκολλητής Κοινοπραξέων 
7. Διεύθυνση Κρατικού Τυπογραφείου
8. Διεύθυνση Υπηρεσίας Κεντρικής Διαδικασίας

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 
1. Ιδρυμα Μπαϊρακ Ραδιοφωνο Τηλεορασης (BRTK)
2. Οργανισμός Βακουφίων και Υπηρεσία Θρησκευτικών Εργασίων 
3. Πιστωτική Εταιρεία της Κύπρου
4. Τράπεζα Βακουφίων
5. Τουρκοκυπριακή Ltd.
6. Ανώτερο Συμβούλιο Εκδόσης
7. Τουρκοκυπρικακό Επενδυτικό και Αναπτυξιακό Πρακτορείο

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
1. Γραφειο Εξωτερικών
2. Γραφειο Διαφήμισεων 
3. Γραφειο Πληροφορίων


ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ 
1. Πρεσβεία Άγκυρας
2. Αντιπροσωπεία Νέα Υόρκης
3. Αντιπροσωπεία Ουάσιγκτον
4. Αντιπροσωπεία Λονδίνου
5. Αντιπροσωπεία Βρυξέλλες
6. Αντιπροσωπεία Ισλαμαμπαδ
7. Αντιπροσωπεία Αμπου -Δαμπι
8. Αντιπροσωπεία Βακου
9. Αντιπροσωπεία Γενεύη 
10. Προξενείο Μερσίνας
11. Προξενείο Ισταμπούλ
12. Προξενείο Σμύρνης

          ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 
         1 .Τουρκικό Πρακτορείοτης Κύπρου(TAK)

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

1.Αστική Διοίκηση και Τμήματα της
2.Υπηρεσία Οικισμού και Αποκατάστασης
3.Υπηρεσία Κτηματολογίου
4.Υπηρεσία Πολεοδομίας
5. Κεντρική Φυλακή
6.Ληξιαρχείο
7.Υπηρεσία Μετανάστευσης
8.Υπηρεσία Χάρτης

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
1.Προεδρία Επιτροπής Οικισμού
2.Επιτροπη Ανίχνευσης και Αξιολόγησης

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
1. Γραφείο Προϋπολογισμού
2. Προεδρία Επιτροπης Οικονομικών, Επιθεώρησης και Επανεξέτασης
3. Τα έσοδα και  Δ.Ο.Υ.
4. Υπηρεσία Ακινήτων και Υλικών
5. Τελωνιακή Υπηρεσία
6. Υπηρεσία Θησαυροφυλακίου και Λογιστικής

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
1.Κεντρική Τράπεζα της ΤΔΒΚ

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
1.  Υπηρεσία Εκπαίδευσης
2.  Υπηρεσία Εκπαίδευσης και Κοινών Υπηρεσίων 
3.  Υπηρεσία Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Εξωτερικών Σχέσεων
4. Επιτροπή Έλεγχου,  Αξιολόγησης και Συντονιστικής της Εθνικής Παιδείας
5.  Υπηρεσία Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
6. Υπηρεσία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
7. Υπηρεσία Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης
8. Υπηρεσία Νεολαίας
9. Υπηρεσία Αθλητισμόυ

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

1. Διοικητικό Συμβούλιο Βακουφίου DAά
2. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Λέφκε 
3. Ακαδημία Δασκάλων του Ατατουρκ
4. Μονάδα Λαχείων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

1. Υπηρεσία Ιδρυμάτων Νοσοκομειακής θεραπείας Dairesi
2. Υπηρεσία Υπηρεσίων Πρωτοβάθμιας Υγείας
3. Τμήμα της Ιατρικής και Φαρμακευτικής
4. Υπηρεσία Κρατικού Εργαστηρίου
5. Επαγγελματική Νοσηλευτική Σχολή

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ


ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

1. Γεωργική Υπηρεσία
2. Κτηνοτροφική Υπηρεσία
3. Κτηνιατρική Υπηρεσία
4. Δασική Υπηρεσία
5. Υπηρεσία Κρατικών Κτημάτων
6. Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών
7. Υπηρεσία Υποθέσεων Νερού
8. Υπηρεσία Γεωλογικών και Μεταλλευτικών

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

1. Ίδρυμα Εδαφικών Προϊόντων
2. Ίδρυμα Γαλακτοβιομηχανίας της Κύπρου
3. Γενική Γεωργική ασφάλιση
4. Τουρκικά προϊόντα καπνού της Κύπρου Ε.Π.Ε.
5. Βιομηχανία Αλκοολούχα ποτά και Οίνου Ε.Π.Ε. (TAήELέ)
6. Cypruvex Ε.Π.Ε.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

1. Υπηρεσία Σχεδιασμύ και Κατασκευής
2. Υπηρεσία Αυτοκινητοδρόμων
3. Ταχυδρομική Υπηρεσία
4. Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
5. Υπηρεσία Τηλεπικοινωνίων
6. Λιμενική Υπηρεσία
7.Μετεωρολογική Υπηρεσία

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

1.Τουρκοκυπριακό Αερομεταφορέας
2.Τουρκοκυπριακή Εταιρεία Ναυτιλίας
3.Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Τουρκοκυπριακής Ακτοφυλακής και Διάσωσης Πλοίοων Κύπρου Ε.Π.Ε.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

1.Υπηεσία Διαφήμισης και Μάρκετινγκ
2.Υπηρεσία Σχεδιασμού του Τουρισμού
3.Υπηρεσία Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος
4.Υπηρεσία Πολιτισμού
5.Τουρκοκυπριακά Κρατικά Θέατρα
6.Κρατική Συμφωνική Ορχήστρα
7.Εφορία Αρχαιοτήτων και Μουσείων

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

1.Τουρκοκυπριακες Επιχείρησεις Τουρισμού Ε.Π.Ε.
2.Ανώτερο Ίδρυμα Αρχαιοτήτων και Μνημείων

 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ


ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

1.Υπηρεσία Εργασίας
2.Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
3.Υπηρεσία Κοινωνικών Υπηρεσίων
4.Υπηρεσία Γυναικών Εργασίων

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

1.Ταμείο Προνοίας
2.Επιτροπή Καθορισμού του Βασικού Μισθού

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

1.Υπαλληλία Αποκτήσης και Υπηρασία Καταγραφέα των Εταιρείων
2.Εμπορική Υπηρεσία
3.Βιομηχανική Υπηρεσία
4.Υπηρεσία Αλλαγής Συναλλαγμάτος και Ταμείου Ανάπτυξης


ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

1.Τουρκοκυπριακό Ίδρυμα Ηλεκτρισμού
2.Διοίκηση Ελεύθερης Ζώνης και Λιμανιού
3.Eti  Ε.Π.Ε.
4.Τουρκοκυπριακά Πετρέλαια Ε.Π.Ε.
5. Τράπεζα Ανάπτυξης