ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Το γραφείο πληροφοριών ιδρύθηκε για να ανακοινώσει την  φωνή των Τουρκοκυπρίων στον  κόσμο.  Στο 1963, οι   Ελληνοκύπριοι κατέλαβαν όλα τα κρατικά όργανα της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε αυτό το πλαίσιο καταλάβοντας τα  όργανα επικοινωνίας όπως το ραδιοφώνο, τηλεόραση, Πρακτορείο Ειδήσεων και, επίσης, το Γραφείο πληροφοριών που βασίζεται σε εταιρικές σχέσεις εμπόδισαν να ακούγεται η φωνή των Τουρκοκυπρίων στο εσωτερικό της χώρας και ενώπιον της παγκόσμιας κοινής γνώμης.

Αντιπρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας της εν λόγω περιόδου Δρ. Φαζιλ Κουτσουκ είπε ότι πρέπει να καθιερώσει ένα Κέντρο Ενημέρωσης για να ανακοινώσει στον κόσμο τα γεγονότα που συμβαίνουν στο νησί και για τις ανάγκες πληροφόρησης του τουρκικού λαού της Κύπρου. Έτσι, ο Necati Sager που υπηρέτησε ως εκπροσώπος στο Ηνωμένο Βασίλειο έφερε στο νησί και έθεσε τα θεμέλια του τουρκοκυπριακού Κέντρου Πληροφόρησης και συστάθηκε επίσημα το 1964, τώρα υπηρετεί στα προκατασκευασμένα κτίρια όπου βρίσκεται προεδρικό κτίριο, ανίκει την Γενική Επιτροπή.
  
Οι εργασίες του Τουρκοκυπριακού Κέντρου Πληροφόρησης ήταν στο πλαίσιο μεγάλες δυσκολίες και με την έλλειψη προσωπικού, οι ειδήσεις και πληροφορίες που συγκεντρώνονται σε καθημερινή βάση, γίνονται ενημερωτικό δελτίο στο τυπογραφείο της εφημερίδας "ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ" (HALKIN SESέ) και προσπάθησε να ανακοινώσει στον ξένο τύπο που βρίσκεται εντός της Λευκωσίας, στα μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω της Τουρκικής Πρεσβίας η οποία εκείνη την εποχή ήταν μοναδικό παράθυρο που ανοίγει στον Κόσμο για τους Τουρκοκυπρίους. "Special News Bulletin" που Εκτυπώνονται και διανέμονται στα αγγλικά, αποστέλλονται σε ξένες αποστολές.

Το Σχέδιο Ακρίτας που καταρτίζεται από τους Ελληνοκυπρίους που ήταν ένα σχέδιο καταστροφής της τουρκοκυπριακής κοινότητας μεταφράστηκε επίσης από το Τουρκοκυπριακο Κέντρο Πληροφόρησης και έχει παρασχεθεί ροή πληροφοριών σε όλο τον κόσμο.

Το Τουρκοκυπριακο Κέντρο Πληροφόρησης το οποίο είναι ένα παράθυρο των Τουρκοκυπριακών που ανοίγει στον Κόσμο, ανέπτυξε με την πάροδο του χρόνου και μετά την Ειρηνευτική Επιχείρηση το 1974, για την παροχή της ροής πληροφοριών έχει φτάσει το επίπεδο της Υπηρεσίας
  
 Σήμερα κύριος στόχος της Υπηρεσίας Πληροφόρησης να ακούγεται η φωνή της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου, τόσο εντός όσο και εκτός, να εκπληρώσει τις υπηρεσίες πληροφόρησης,  ενημέρωσης και διαφήμισης


Κύρια καθήκοντα του  γραφείου πληροφοριών έχουν ως εξής:

  Να διεξάγει τις εργασίες Τύπου και των μέσων ενημέρωσης της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου, να παρακολουθεί και αξιολογιθεί τον εγχώριο και ξένο τύπο και δημοσιεύσεις και να διασφαλίσει τα αναγκαία μέτρα προς το Δημόσιο Όφελος, ετοιμάζοντας τις εφημερίδες, περιοδικά, δελτία τύπου, βιβλία, φυλλάδια, αφίσες και φωτογραφίες να εκτελέσει τις υπηρεσίες πληροφόρησης , ενημέρωσης και διαφήμισης σύμφωνα με την επίσημη πολιτική του κράτους. Να ασχοληθεί  τους Τουρκοκύπριους που ζουν στο εξωτερικό να εκτελέσει δημοσιεύσεις και δραστηριότητες για την υποστήριξή τους στην Κύπρο. Να δημιουργίσει επαφές με τα μέλη των ξένων μέσων ενημέρωσης.
 

Το γραφείο πληροφοριών, συνεχίζει την ιστορική της αποστολή επί μισό αιώνα εντός    του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου.