ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΤΔΒΚ

Στις δημοκρατίες τα ΜΜΕ είναι απαραίτητα επειδή συμπληρώνουν την αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Μέσα ενημέρωσης, που ορίζεται ως 4. ισχύς, βάζει στόχο να εκπληρώσει τα καθήκοντά των δυνάμεων "Νομοθετικής, εκτελεστικής και δικαστικής" ως ανεξάρτητη, τον δημοκρατικό έλεγχο, στις δημοκρατίες να αποκλείει της αυθαιρεσίας,την υπεροχή του δικαίου, και, τελικά να μεγιστοποιήσει το δημόσιο συμφέρον. Οι αρχές και της ΕΕ που διασφάλισει την ελευθερίας της έκφρασης και επικοινωνίας με το Σύνταγμα στον τομέα αυτό, σχετικά με θέμα ΜΜΕ το βασικό σημείο αναφοράς είναι την «πολυφωνία» και «πολυμορφία». Υπόθεση των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που υπογράφθηκε στο πλαίσιο της ΕΕ, τον «σεβασμό της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και του πλουραλισμού,"  θεωρείται ως δεσμευτική αρχή.
Η ελευθερία του Τύπου στη δημοκρατιά της ΤΔΒΚ, είναι ένα συνταγματικό δικαίωμα που διασφαλίζεται από το Σύνταγμα του 1985.

Στα άρθρα 26 κα 27 του τμήματος  Δικαιωμάτων και Ελευθεριών του Συντάγματος της ΤΔΒΚ βρίσκονται τις ακόλουθες εκφράσεις:
 


"Ελευθερία του Τύπου
Άρθρο  26
(1)    Τύπος και δημοσιεύση είναι ελεύθεροι για τους πολίτες, δεν μπορεί να είναι λογοκρισία. 

(2)    Ο Κράτος λαμβάνει μέτρα για να εξασφαλίσει την ελευθερία του  Τύπου, δημοσίευσης και λήψης ειδήσεων.
 (3)   Η ελευθερία του Τύπου και λήψη των ειδήσεων μπορεί να περιορίζεται από το νόμο για τη δημόσια τάξη, την εθνική ασφάλεια ή για την προστασία της δημόσιας ηθικής, για την πρόληψη βιασμού την τιμή, την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα των ανθρώπων ή να διασφαλιστεί η τήρηση των δικαστικών καθηκόντων.   
(4)    Για την εκπλήρωση των δικαστικών καθηκόντων, δεν μπορεί να διαθέτει την απαγόρευση δημοσίευσης
 για τα γεγονότα εντός των ορίων που καθορίζονται από το νόμο.


 Δικαίωμα Εκδόσης Εφημερίδων, περιοδικών και φυλλάδιων
Άρθρο 27
(1)    Έκδοση Εφημερίδων, περιοδικών και φυλλάδιων, δεν μπορεί να συνδεθεί με το κοίτασμα και να λάβει προηγούμενη άδεια για κάθε πολίτη.
(2)   Έκδοση και δημοσίευση εφημερίδων, περιοδικών και φυλλάδιων, οικονομικοί πόροι και τις συνθήκες που σχετίζονται με το επάγγελμα του δημοσιογράφου ρυθμίζονται από το νόμο. Νόμος δεν μπορρί να επιβάλει απαγορευτικές εγγραφές για την ελεύθερα δημοσίευση γνώμων, ειδήσεων και γνωμοδότησεων.


(3)   Εφημερίδες και περιοδικά, αναφέρει και άλλα δημόσια νομικά πρόσωπα ή φορείς που συνδέονται με
       αυτά, σύμφωνα με την αρχή της ισότητας των μέσων και των ευκαιριών για την αξιοποίηση.

(4) Μέλη εντός των ορίων που δημοσιεύονται σε εφημερίδες, περιοδικά και ενημερωτικά φυλλάδια, όπως
φαίνεται από το δίκαιο της ποινικής επεξεργασίας περίπτωση, η απόφαση των δικαστών και την εθνική ασφάλεια, τη δημόσια τάξη ή τη δημόσια ηθική άποψη της διατήρησης στο μυαλό καθυστέρηση στην υπόθεση, ο νόμος σαφώς επιτρέπεται με απόφαση της αρχής που μπορούν να συλλεχθούν.

Αρμόδια αρχή που λάβει την απόφαση κατάσχεσης κοινοποιεί την απόφαση αυτή στο δικαστήριο την ίδια
ημέρα. Δικαστήριο την απόφαση αυτή αν δεν επιβεβαιώνει αργότερο εντός δύο ημερών, απόφαση κατάσχεσης θα  είναι άκυρη. "


Στη χώρα τα τελευταία χρόνια, σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί όσον αφορά την ελευθερία του τύπου. οι
κυβερνήσεις της ΤΔΒΚ πιστεύουν ότι Ελευθερία και τη δημοκρατία ατόμου για την ανάπτυξη των ατόμων έχει επίγνωση για την ανάπτυξη της ελευθερίας του Τύπου. Στο τελευταίο κυβερνητικό πρόγραμμα, που Εγκρίθηκε από τη συνέλευση της Δημοκρατίας με 30 Σεμπτεμβρίου 2006, η σημασία που αποδίδεται στον Τύπο της κυβέρνησης συνασπισμού, έχει επισημάνει τις ακόλουθες δηλώσεις:

“Η κυβέρνησή μας θα αρχίσει να καταβάλει προσπάθειες για την χορήγηση κάθε αναγκαία υποστήριξη για ανέπτυξη της ελευθερία του Τύπου, και της δημοσίευσης, και θα δώσει προσοχή να επωφεληθούν των οργάνων του τύπου δημοσίευσης ισότιμη και ισορροπημένο τρόπο  από τις κρατικές εγκαταστάσεις.  Για να λήφθει υπό την εγγύηση της ελευθερίας του Τύπου,
για την ανάπτυξη της κοινωνικής κατάστασης των εργαζομένων του τύπου και για να παρέχει ασφάλεια απασχόλησης τους θα πραγματοποιηθεί τις απαραίτητες νομικές ρυθμίσεις, μέσα σε αυτό το πλαίσιο,για το Εργατικό Δίκαιο θα ληφθούν απαραίτητα μέτρα. "

Στο πλαίσιο αυτό, ο Νόμος σχετικά με «το δελτίο Τύπου που εκδόθηκε από τις επαγγελματικές
οργανώσεις» ψηφίστηκε από το Κοινοβούλιο και έγινε νόμος στις 8 Μαίου 2006 και Νόμος Εργασίας του τύπου ψηφίστηκε από τη συνέλευση στις 30 Απριλίου 2007 και έγινε νόμος .
πολλοί νόμοι που στέκεται ως εμπόδιο στην ελευθερία του Τύπου (άνοιγμα της υπόθεσης σε δημοσιογράφους) καταργούνται βήμα προς βήμα.


Που βρίσκονται σχολές επικοινωνίας σε όλα τα 5 πανεπιστήμειο της ΤΔΒΚ αποτελεί ένδειξη της
σημασίας που δίνεται στα μέσα ενημέρωσης. Κάθε χρόνο, εκατοντάδες ντόπιους και ξένους φοιτητές, σπουδάζουν στο παρόν τμήματα, καθώς και κατά το μεγαλύτερο μέρος της απαιτούμενης εκπαίδευσης μετά την αποφοίτησή τους, εργαστούν μέσα σε ιδρύματα στη Βόρεια Κύπρο.
Ως εκ τούτου, ένα μεγάλο μέρος των εργαζομένων που βρίσκονται στα μέσα ενημέρωσης της ΤΔΒΚ αποτελείται από εκπαιδευμένους ανθρώπους.


ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Η πρώτη εφημερίδα των Τουρκοκυπρίων ήταν εβδομαδιαία εφημερίδα “Saadet” που δημοσιεύθηκε από 11 Ιουλίου 1889 μέχρι 14 Οκτωβρίου 1889. Έτσι, στο 11 Ιουλίου εορτάζεται κάθε χρόνο ως Ημέρα Τύπου με εκδηλώσεις.

Επίσης, και στη 3 Μαΐου Παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας του Τύπου οργανώνονται οι διάφορες δραστηριότητες στη χώρα μας.

 Μετά την Saadet (Sadet), δημοσιεύθηκε “Zaman” το 1891. Sφz, Halkύn Sesi, Hόrsφz και Bozkurt, είναι άλλες μεγάλες εφημερίδες που αναπτύσσεται στον τουρκοκυπριακό Τύπο.

Σήμερα, δημοσιευεται 13 ημερήσιες εφημερίδες. Αυτά τα πολύ μεγάλο ποσοστό μεταδίδονται συνεχώς, τα λίγα δημοσιευονται 6 ημέρες εκτός Κυριακή.

Σύνολο κυκλοφορία είναι περίπου 20 000. Επιπλέον, τώρα δημοσιεύονται περισσότερα από 15 εβδομαδιαία και μηνιαία περιοδικά και εφημερίδες.
 

 

 


ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΔΒΚ

 

 

Καθημερινές Εφημερίδες


AFRέKA  (ΑΦΡΙΚΑ)

Διεύθυνση : ΙΙ. Selim Cad.  Arca Apt. No:49/1, Lefkoώa.
Τηλ.  : (+90 392) 228 69 34 – 227 13 38 -  228 60 17
Φαξ.  : (+90 392) 227 45 85
E –mail : 
avrupa@kktc.net
Ιστοσελίδα :
www.afrikagazetesi.com


CYPRUS TέMES

Διεύθυνση : Mecidiye Sok. No:44 Lefkoώa
Τηλ.  : (+90 392) 229 08 42
Φαξ.  : (+90 392) 227 57 03
E –mail :
cyprusnews@superonline.com 


DEMOKRAT BAKIή   (ΔΕΜΟΚΡΑΤ ΜΠΑΚΙΣ)

Διεύθυνση :  Hasene Ilgaz Sok. No:13A Kφώklόηiftlik- Lefkoώa
Τηλ.  :  (+90 392) 228 70 89
Φαξ.  :  (+90 392) 227 37 20
E –mail : 
info@demokratbakis.net
Ιστοσελίδα :
www.demokratbakis.net 


 GάNEή  (ΓΟΥΝΕΣ)


Διεύθυνση :  P.K. 841, Yediler Cad. No:43, Lefkoώa
Τηλ.  :  (+90 392) 227 29 59 – 228 47 50
Φαξ.  :  (+90 392) 228 39 59
E –mail : 
gunesgazetesi@kibris.net

 

 


HALKIN SESέ  (XΑΛΚΙΝ ΣΕΣΙ)

Διεύθυνση :  P.K. 339, Girne Cad. No:172, Lefkoώa 
Τηλ.  :  (+90 392) 227 31 41- 42- 43
Φαξ.  :  (+90 392) 227 26 12
E –mail : 
halkinsesi@yahoo.org
Ιστοσελίδα    :
www.halkinsesi.org  - www.halkisesi.eu 


HAVADέS  ( ΧΑΒΑΔΙΣ)

Διεύθυνση : Gzt. Kemal Aώύk Cad. Mustafa Kombos έώ Hanύ Kat 2 Lefkoώa/ KKTC
Τηλ.  :  (+90 392) 620 00 00
Φαξ.  :  (+90 392) 228 70 85 
E –mail : 
havadis@havadiskibris.com 


KIBRIS   (KΙΜΠΡΙΣ)

Διεύθυνση :  Dr. Fazύl Kόηόk Bulvarύ, Yeni Sanayi Bφl. Lefkoώa
Τηλ.  :  (+90 392) 225 25 55
Φαξ.  :  (+90 392) 225 29 34 – 225 51 76
E –mail : 
kibris@kibrisgazetesi.com
Ιστοσελίδα :
www.kibrisgazetesi.com 


KIBRISLI  (ΚΙΜΠΡΙΣΛΙ)

Διεύθυνση :  Mecidiye Sok. No: 44, Lefkoώa 
Τηλ.  :  (+90 392) 227 61 46 – 227 55 57
Φαξ.  :  (+90 392) 227 57 03
E –mail : 
kibrisli@kktc.net
Ιστοσελίδα :
www.kibrisligazetesi.net 


ORTAM    (ΟΡΤΑΜ)

Διεύθυνση :  Cengiz Han Sok. No:7, Kφώklόηiftlik, Lefkoώa
Τηλ.  :  (+90 392) 228 69 94
Φαξ.  :  (+90 392) 228 37 84
E –mail : 
ortam@kibris.net
Ιστοσελίδα :
www.ortamgazetesi.com 

 

 

 


SΦZCά    (ΣΟΖΤΖΟΥ)

Διεύθυνση : Aladaπ Sok. Yapύm Apt. Kat. 3, Daire. 4, K. Kaymaklύ- Lefkoώa
Τηλ.  : (+90 392) 228 78 46
Φαξ.  : (+90 392) 228 78 46
E –mail : 
haber@kktcsozcu.com
Ιστοσελίδα :
www.kktcsozcu.com 

 

 

STAR   (ΣΤΑΡ)

Διεύθυνση : Karaoπlanoπlu Cad. 55 A/B Zeytinlik - Girne
Τηλ.  : (+90 392) 816 06 63-4
Φαξ.  : (+90 392) 810 00 17
E –mail : 
haber@starkibris.net


VATAN   (ΒΑΤΑΝ)

Διεύθυνση : P.K.842, Mόft Ziya-i Sok. No:46, Lefkoώa
Τηλ.  : (+90 392) 227 75 57
Φαξ.  : (+90 392) 227 75 58
E –mail :
haber@vatangazetesi.com
Ιστοσελίδα :
www.vatangazetesi.com 

 

VOLKAN (ΒΟΛΚΑΝ)

Διεύθυνση : Memduh Asaf Sok., No:17C, Kφώklόηiftlik, Lefkoώa
Τηλ.  : (+90 392) 227 24 23 – 227 02 44
Φαξ.  : (+90 392) 227 03 25
E –mail :
yenivolkangazetesi@yahoo.com
Ιστοσελίδα : 
www.volkangazetesi.net 

 

YENέ DάZEN  (ΓΙΕΝΙ ΔΟΥΖΕΝ)

Διεύθυνση : Organize Sanayi Bφlgesi, Lefkoώa
Τηλ.  : (+90 392) 225 66 58 – 225 66 59
Φαξ.  : (+90 392) 225 32 40
E –mail :
yeniduzen@defne.net
Ιστοσελίδα : 
www.yeniduzengazetesi.com 


 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

 

CYPRUS DέALOGUE:   (Εβδομαδιαία)

Διεύθυνση : Dr. Nuri Φzmen Sok.  ATΦ Apt. D:5 Lefkoώa
Τηλ.  : (+90 392) 228 16 45
Φαξ.  : (+90 392) 228 02 68
E –mail :
durum@kktc.net 

 

CYPRUS OBSERVER :   (Εβδομαδιαία)

Διεύθυνση : Aytekin Zekai Sok. No: 18 Girne
Τηλ.  : (+90 392) 815 53 87
Φαξ.  : (+90 392) 815 55 85
E –mail :
news@observercyprus.com 

 

CYPRUS TODAY  (Εβδομαδιαία)

Διεύθυνση : P.K. 831.A-N Graphics Ltd. Dr. Fazύl Kόηόk Bulvarύ, Lefkoώa
Τηλ.  : (+90 392) 225 25 55
Φαξ.  : (+90 392) 225 37 08
E –mail : 
cyprustoday@yahoo.com

 

GάVENLέK KUVVETLERέ DERGέSέ (  Το Περιοδικό Δυνάμεων Ασφαλείας )

Διεύθυνση : Gόvenlik Kuvvetleri Komutanlύπύ Sivil έώler ve Halkla έliώkiler Baώkanlύπύ, Lefkoώa
Τηλ.  : (+90 392) 227 34 57
Φαξ.  : (+90 392) 228 91 66
E –mail : 
gkkmucahit@superonline.com
Ιστοσελίδα :
www.mucahit.net 

 

HABERCέ   (ΧΑΜΠΕΡΤΖΙ)

Διεύθυνση :Atatόrk Cad. No:26/10, Yeniώehir, Lefkoώa
Τηλ.  : (+90 392) 228 8696
E –mail :
habercikibris@superonline.com
Ιστοσελίδα :
www.habercikibris.com 


NORTH CYPRUS MAGAZέNE

Διεύθυνση : ήht. Zekai Aytekin  Cad. No:18 Girne
Τηλ.  : (+90 392) 815 16 90
Φαξ.  : (+90 392) 815 55 85
E –mail :
freebirds@superonline.com
Ιστοσελίδα :
www.freebirdsyayin.com 

 


NORTH TOURέSM 

Διεύθυνση : Dr. Nuri Φzmen Sok. D:5, Kφώklόηiftlik, Lefkoώa
Τηλ.  : (+90 392) 228 16 45
Φαξ.  : (+90 392) 228 02 68 

 


SέVέL SAVUNMA   ( Πολιτική Αμυνα)

Διεύθυνση : ΚΚTC Sivil Savunma Teώkilat Baώkanlύπύ, Lefkoώa 
Τηλ.  : (+90 392) 228 30 36
Φαξ.  : (+90 392) 228 29 12
E –mail :
dergi@sivilsavunmakktc.com
Ιστοσελίδα :
www.sivilsavunmakktc.com 

 

 

YENέ ΗAΠ (ΓΙΕΝΙ ΤΣΑΓ)  (Εβδομαδιαία)

Διεύθυνση : Atatόrk Sok. Candemir 7 Apt. No:26/1, Lefkoώa 
Τηλ.  : (+90 392) 227 49 17 – 227 46 17
Φαξ.  : (+90 392) 228 89 31
E –mail :
yenicag@yenicag.com.cy
Ιστοσελίδα :
www.yenicag.com.cy 

 

 

 

 

 


ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

 


FOTO ARCA (ΦΟΤΟ  ΑΡΤΖΑ) ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Διεύθυνση :  B1.24 No:4 Meώe Sok. K. Kaymaklύ,Lefkoώa
Τηλ.  : 0542 852 25 75
Φαξ.  : (+90 392) 228 98 92
E –mail : 
arca@arcaajans.comarca@dafne.com
Ιστοσελίδα :
www.arcaajans.com

 

LEFKOήA (ΛΕYΚΟΣΑ ) ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Διεύθυνση :  Memduh Asaf Sok. No: 6, Kφώklόηiftlik, Lefkoώa
Τηλ.  : (+90 392) 228 90 21
Φαξ.  : (+90 392) 228 47 35

MAΠUSA( ΜΑΓΟΥΣΑ) ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεύθυνση :  Behran Paώa Sok. No:2, Suriηi, Gazimaπusa
Τηλ.  : (+90 392) 365 02 03 / 366 70 54 / 0542 851 32 11
Φαξ.  : (+90 392) 365 09 39

 

ΤΑΚ ( ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ)

Διεύθυνση :   Server Somuncuoπlu Sok. , No:9 , Kφώklόηiftlik, Lefkoώa
Τηλ.  : (+90 392) 227 18 18
Φαξ.  : (+90 392) 227 12 13
E –mail : 
tak@emu.edu.tr
Ιστοσελίδα :
www.emu.edu.tr/tak 

 

ULUDAΠ (ΟΥΛΟΥΔΑΓ) ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Διεύθυνση :  Nemci Avkύran Sok. No:19, Lefkoώa
Τηλ.  : (+90 392) 227 54 07
Φαξ.  : (+90 392) 228 38 23
E –mail : 
caramel_cy@yahoo.com 

 


KKTC YAYIN YάKSEK KURULU(ΑΝΩΤΕΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΤΔΒΚ )

Διεύθυνση :  9, Memduh Asaf Sok, Lefkoώa
Τηλ.  : (+90 392) 228 13 68 – 0 392 228 12 95
Φαξ.  : (+90 392) 228 12 72
E –mail : 
info@kktcyyk.org
Ιστοσελίδα :
www.kktcyyk.org  

 

 


ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΙ

AΗIK RADYO(R1) (ΑΤΣΙΚ ΡΑΔΙΟ)


Διεύθυνση :  ήht. Mehmet V. Ahmet Sok. No:1 Kaymaklύ Postanesi άzeri- Kaymaklύ- Lefkoώa
Τηλ.  : (+90 392) 228 39 81
Φαξ.  : (+90 392) 228 39 79


ADA FM ( ΑΔΑ FM)


AKDENέZ FM  (ΑΚΔΕΝΙΖ FM)

Διεύθυνση :  ήht. Ali Φzsel Sok. Fuar Alanύ Karώύsύ, Foto Filiz Yanύ, Lefkoώa
Τηλ.  :  (+90 392) 223 77 55
Φαξ.  : (+90 392) 223 77 68
Ιστοσελίδα :
www.akdeniz.com.tr


AS FM  (ΑΣ FM)

Διεύθυνση : 26. Sok. Yeni Sanayi Bφlgesi, Lefkoώa
Τηλ.  : (+90 392) 225 30 01
Φαξ.  : (+90 392) 225 26 52

 

 

AVRASYA FM (ΑΒΡΑΣΙΑ FM)

Διεύθυνση : Yusuf Kaptan Sok. No:5, K. Kaymaklύ, Lefkoώa
Τηλ.  : (+90 392) 227 07 20
Φαξ.  : (+90 392) 227 98 63


BAYRAK RADYO TELEVέZYONKURUMU -(ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΑΪΡΑΚ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ)

Διεύθυνση :  Bayrak Radyo Televizyon Sitesi, Lefkoώa
Τηλ.  :  (+90 392) 225 55 55
Φαξ.  : (+90 392)  225 49 91
Ιστοσελίδα :
www.brtk.com


COOL FM

Διεύθυνση :  Elektrik Kurumu άzeri, Mustafa Kurtuluώ Sok. Baykal, Gazi Maπusa
Τηλ.  : (+90 392) 366 00 26
Φαξ.  : (+90 392) 366 13 76


DANCE FM

Διεύθυνση :  Kozan Sok. Neώe Apt. No:1 Baykal, Gazi Maπusa
Τηλ.  : (+90 392) 366 89 59
Φαξ.  : (+90 392) 366 89 59
Ιστοσελίδα :
www.dancefmcyprus.com


FIRST FM

Διεύθυνση :  ήehit Ecvet Yusuf Sok. No:8 Yeniώehir, Lefkoώa
Τηλ.  : (+90 392) 228 07 90
Φαξ.  : (+90 392) 227 63 63


GAά FM

Διεύθυνση :  GAά, Karmi Kampus, Girne
Τηλ.  : (+90 392) 822 32 03
Φαξ.  : (+90 392) 822 27 40

 

 

 


KIBRIS FM (ΚΙΜΠΡΙΣ FM)

Διεύθυνση :  Dr. Fazύl Kόηόk Bulvarύ, Yeni Sanayi Bφlgesi, Lefkoώa
Τηλ.  : (+90 392) 225 25 55
Φαξ.  : (+90 392) 225 37 07
Ιστοσελίδα :
www.kibrisgazetesi.com


KUZEY FM (ΚΟΥΖΕΪ FM)

Διεύθυνση :  Alemdar Basύn Yayύn Co Ltd. , Polis Sok. No:2B Lefkoώa
Τηλ.  : (+90 392) 228 08 50
Φαξ.  : (+90 392) 228 46 23

 

KUZEYέN SESέ RADIO VATAN (Ράδιο Πατρίδα, Η Φωνή της Βόρειας)

Διεύθυνση :  Sivil Savunma, Yeniώehir, Lefkoώa
Τηλ.  : (+90 392)  228 30 36
Φαξ.  : (+90 392)  228 41 12

 

LAά FM

Διεύθυνση :  LAά Kampόs Gemikonaπύ, Lefke
Τηλ.  : (+90 392) 660 20 83
Φαξ.  : (+90 392) 660 20 83


MAYIS FM (R1) (ΜΑΙΟΣ FM)

Διεύθυνση :  Organize Sanayi Bφlgesi 16. Sok. No:14 Lefkoώa
Τηλ.  : (+90 392) 223 73 94
Φαξ.  : (+90 392) 225 31 72


ODTά FM


Διεύθυνση :  ODTά Kuzey Kύbrύs Kampόsό Kalkanlύ Gόzelyurt
Τηλ.  : (+90 392) 661 20 00
Φαξ.  : (+90 392) 661 20 09

 

 


RADYO ENERJέ (R1) (ΡΑΔΙΟ ΕΝΕΡΓEΙΑ)

Διεύθυνση :  Kozan Sok. Neώe Apt. D.4 Gazimaπusa
Τηλ.  : (+90 392) 366 89 59
Φαξ.  : (+90 392) 366 89 59

 

RADYO DOΠU AKDENέZ (ΡΑΔΙΟ ΔΟΓΟΥ ΑΚΔΕΝΙΖ)

Διεύθυνση :  DAά, Gazi Maπusa
Τηλ.  : (+90 392) 630 15 76
Φαξ.  : (+90 392) 365 07 95

 

RADYO GάVEN (ΡΑΔΙΟ ΓΟΥΒΕΝ)

Διεύθυνση :  Genη Tepe Mevkii, Kύzύlay, Lefkoώa
Τηλ.  : (+90 392) 228 98 64
Φαξ.  : (+90 392) 227 97 16


RADYO PLUS(R1)

Διεύθυνση :  Deniz Plaza, Gazimaπusa
Τηλ.  : (+90 392) 365 11 06
Φαξ.  : (+90 392) 365 38 90


RADYO T

Διεύθυνση :  ήht. άsteπmen Mustafa Orhan Sok. No: 10 Yeniώehir Lefkoώa
Τηλ.  : (+90 392) 227 09 66
Φαξ.  : (+90 392) 228 07 73


SέM FM


Διεύθυνση :  ήehit Salahi Ahmet Sok. , Ortakφy, Lefkoώa
Τηλ.  : (+90 392) 223 77 00-4
Φαξ.  : (+90 392) 223 77 10
Ιστοσελίδα :
www.simradyo.com 

 

 


STAR

Διεύθυνση : Karaoπlanoπlu Cad. No:55 A/B Zeytinlik Girne
Τηλ.  : (+90 392) 816 06 63 – 4 816 06 67
Φαξ.  : (+90 392) 810 00 17
E –mail : 
haber@starkibris.net


UKά FM

Διεύθυνση : Haspolat, Lefkoώa 
Τηλ.  : (+90 392) 671 11 11
Φαξ.  : (+90 392) 671 11 11


YAKIN DOΠU FM

Διεύθυνση : Yakύn Doπu άniversitesi Kampόsό, Lefkoώa
Τηλ.  : (+90 392) 223 64 64/ 412
Φαξ.  : (+90 392) 223 28 67 

 

 

 

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ


 AKDENέZ TV (ΑΚΔΕΝΙΖ TV)

Διεύθυνση :  ήht. Ali Φzel Sok. Fuar Alanύ Karώύsύ, Foto Filiz Yanύ, Lefkoώa
Τηλ.  : (+90 392) 223 77 55
Φαξ.  : (+90 392) 225 37 07
Ιστοσελίδα :
www.akdeniz.com.tr

 

AVRASYA TV (ART) (ΑΒΡΑΣΙΑ TV)

Διεύθυνση : Yusuf Kaptan Sok. No:5, Kόηόk Kaymaklύ, Lefkoώa
Τηλ.  :  (+90 392) 227 07 20
Φαξ.  :  (+90 392) 227 98 63
Ιστοσελίδα :
www.avrasya.tv 

 

 

 AS TV(ΑΣ TV)

Διεύθυνση : No:26 Yeni Sanayi Bφlgesi, Lefkoώa
Τηλ.  : (+90 392) 225 30 01
Φαξ.  : (+90 392) 225 26 52 – 225 49 88
E –mail : 
astv@kiymet.com 

 

BAYRAK RADYO TELEVέZYON KURUMU(BRTK) –( ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΑΪΡΑΚ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ)


Διεύθυνση : Dr. Fazύl Kόηόk Bulvarύ, Lefkoώa 
Τηλ.  :  (+90 392) 225 55 55
Φαξ.  :  (+90 392)  225 49 91
Ιστοσελίδα :
www.brtk.comwww.brt.gov.tr


DAά TV

Διεύθυνση : DAά Kampόsό, Gazi Maπusa
Τηλ.  :  (+90 392) 360 11 70
Φαξ.  :  (+90 392) 365 07 95


GAά TV

Διεύθυνση : GAά Karmi Kampόsό, Girne
Τηλ.  :  (+90 392) 822 26 88
Φαξ.  :  (+90 392) 822 27 40

 

GENΗ TV (ΓΕΝΤΣ TV)

Διεύθυνση : ήehit Ecvet Yusuf Cad. No:8 Yeniώehir, Lefkoώa
Τηλ.  :  (+90 392) 228 07 90
Φαξ.  :  (+90 392) 227 63 63
Ιστοσελίδα :
www.kibrisgenctv.com 

 


KANAL T (ΚΑΝΑΛ Τ)

Διεύθυνση : Sht. άsteπmen Mustafa Orhan Sok. No:10 Yeniώehir , Lefkoώa
Τηλ.  :  (+90 392) 223 49 79
Φαξ.  :  (+90 392) 223 42 57

 

ΚΙΒRIS TV (ΚΙΜΠΡΙΣ TV)

Διεύθυνση : Dr. Fazύl Kόηόk Bulvarύ, Yeni Sanayi Bφlgesi, Lefkoώa
Τηλ.  :  (+90 392) 225 25 55
Φαξ.  :  (+90 392) 225 37 07

 

YDά TV

Διεύθυνση :  YDά Kampόsό, Lefkoώa
Τηλ.  : (+90 392) 223 64 64  
Φαξ.  : (+90 392) 223 28 67


ADA TV  (ΑΔΑ ΤV)

Διεύθυνση : Karaoπlanoπlu Cad. 55 A/B Zeytinlik Girne
Τηλ.  : (+90 392) 816 06 63 – 4
Φαξ.  : (+90 392) 810 00 17
E –mail :
haber@starkibris.net 

 

 


ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΥΠΟ ΣΤΗΝ ΤΔΒΚ


AKήAM (ΑΚΣΑΜ)

Τηλ.  : (+90 392) 815 79 05 / 0537 458 98 88 
Φαξ.  : (+90 392)  815 79 05

 


ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ANADOLU (Αναδολου)


Τηλ.  : (+90 392) 228 31 25- 227 39 69
Φαξ.  : (+90 392) 228 57 76
ATV

Τελ: (90 392) 228 88 31
Φαξ: (90 392) 228 83 59

 

HάRRέYET – CNN TURK (Χουρρίετ - CNN Τουρκ)
 

Τηλ.  : (+90 392) 228 91 91- 0542 851 47 21
Φαξ.  : (+90 392)  228 91 91


MέLLέYET (Μιλλιέτ)

Τηλ.  : 0542 858 21 22- 0533 868 21 22
E –mail :
skarahasan@milliyet.com.tr 


NTV

Τελ: (90 392) 223 61 77 / 49/50
Φαξ: (90 392) 223 61 77


REUTERS

Τελ:  0533 860 31 64


SKY TάRK

Τελ: 0533 876 72 06 
Φαξ: (+90 392) 227 81 63 


SOUTHWEST PRESS AGENCY

Τελ:    (+90 392) 228 58 07

 

TERCάMAN (Τερτζουμαν),  SHOW TV

Τελ: (+90 392) 227 98 64
Φαξ:   (+90 392) 227 97 16 


TRT

Τελ: (90 392) 227 33 24 – 228 70 61 
Φαξ: (90 392) 228 27 04


TάRKέYE, έHA, TGRT FM, NOKTA

Τελ: (90 392) 228 70 31
Φαξ: (90 392) 228 67 41


TV 8

Τελ: 0533 861 18 64
Φαξ: (+90 392) 225 61 66


VATAN   (ΒΑΤΑΝ)

Τελ : (+90 392) 228 56 12
Φαξ: (+90 392) 227 33 34

 

 

ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ

 

KIBRIS TάRK GAZETECέLER BέRLέΠέ 
(ΚΙΜΠΡΙΣ ΤΟΥΡΚ ΓΑΖΕΤΕΤΖΙΛΕΡ ΒΜΠΙΡΛΙΓΙ)
ΕΝΩΣΗ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ


Διεύθυνση : Dr. Fazύl Kόηόk Bulvarύ Gaz. Bir. Binasύ SOS Yan, Lefkoώa
Τηλ.  : 0533 834 98 10
E –mail :
gazetecilerbirligi@yahoo.com
Ιστοσελίδα :
www.ktgb.org

 

 


DIή BASIN BέRLέΠέ 
(ΔΙΣ ΜΠΑΣΙΝ ΜΠΙΡΛΙΓΙ )
ΈΝΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΥΠΟ


Διεύθυνση :  Server Somuncuoπlu Sok. No:2 Kφώklόηiftlik, Lefkoώa
Τηλ.  : (+90 392) 228 51 11
Φαξ.  : (+90 392) 227 46 63

 

KIBRIS TάRK GAZETECέLER CEMέYETέ
ΚΙΜΠΡΙΣ ΤΟΥΡΚ ΓΑΖΕΤΕΤΖΙΛΕΡ ΤΖΕΜΙΕΤΙ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ


Διεύθυνση : Saηaklύ Ev, Selimiye Camii Arkasύ, Lefkoώa
Τηλ.  : (+90 392) 225 57 97 – 0533 861 18 64
Φαξ.  : (+90 392) 225 61 66
E –mail :
m.tumerkan@gmail.com

 


KIBRIS TάRK BASIN KONSEYέ
ΚΙΜΠΡΙΣ ΤΟΥΡΚ ΜΠΑΣΙΝ ΚΟΝΣΕΪ
ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διεύθυνση : Atatόrk Cad. No:55/1, Yeniώehir, Lefkoώa
Τηλ.  : (+90 392) 227 95 65
Φαξ.  : (+90 392) 228 51 49

 


KIBRIS TάRK SPOR YAZARLARI DERNEΠέ
ΚΙΜΠΡΙΣ ΤΟΥΡΚ ΣΠΟΡ ΓΙΑΖΑΡΛΑΡΙ ΝΤΕΡΝΕΓΙ
ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΓΡΑΦΩΝ


Διεύθυνση : P.K. 372 Gφηmenkφy, Lefkoώa
Τηλ.  : (90 392) 223 66 50
Φαξ.  : (90 392) 227 63 63