ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ » HEPEACC (YODAK)

Το Συμβούλιο Προγραμματισμού, Αξιολόγησης, Διαπίστευσης και Συντονισμού Ανώτατης Εκπαίδευσης (YODAK) αποτελεί ακαδημαϊκό φορέα, υπεύθυνο για τη διατήρηση των υψηλών διεθνών προτύπων εντός του ευρέος συστήματος της ανώτατης εκπαίδευσης στη Βόρεια Κύπρο. Αποτελεί ανεξάρτητο φορέα που παρεμβάλλεται μεταξύ επίσημων αρχών (όπως του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού) που είναι υπεύθυνες για την παιδεία και των πέντε τοπικών πανεπιστημίων που παρέχουν προς το παρόν παιδεία παγκοσμίου επιπέδου, από πτυχίο μέχρι διδακτορικό σε περισσότερους από 40.000 φοιτητές από 50 χώρες. Διατηρεί σχέσεις με τα παραπάνω πανεπιστήμια. Ο πρόεδρος και όλα τα μέλη είναι ανώτατοι ακαδημαϊκοί.

Το YODAK είναι υπεύθυνο για την ανώτατη εκπαίδευση, αντίστοιχο ενός υπουργείου σε άλλες χώρες. Είναι παρεμφερές του Συμβουλίου Ανώτατης Εκπαίδευσης (YOK) της Τουρκίας.

Το YODAK αποτελεί αποτελεί φορέα ακαδημαϊκής διοίκησης. Οργανωτικά βρίσκεται υπό την Προεδρία, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ουδετερότητα και η ομότιμη σχέση με τα πανεπιστήμια και την κυβέρνηση.          

Εκπαίδευση στο Εξωτερικό

Το Υπουργείο είναι υπεύθυνο για την οργάνωση των υπηρεσιών που σχετίζονται με την εκπαίδευση και την εξάσκηση των πολιτών στο εξωτερικό. Αποτελεί υπευθυνότητα του υπουργείου η συνεργασία με τα αντίστοιχα ιδρύματα.

Εφαρμογές στη Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Η εκπαίδευση των πολιτών είναι υποχρεωτική από την ηλικία των 6 μέχρι των 15 ετών, που σημαίνει από το νηπιαγωγείο μέχρι το τέλος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ο τύπος του σχολείου κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ορίζεται από το Υπουργείο. Σε περίπτωση που το παιδί απαιτεί ειδική εκπαίδευση, το σχολείο ορίζεται επίσης από το Υπουργείο.

Εφόσον το σχολείο βρίσκεται στο χωριό, στην κωμόπολη ή στην πόλη όπου κατοικεί η οικογένεια, η μεταφορά του παιδιού προς και από το σχολείο αποτελεί υποχρέωση της οικογένειας.

Εφόσον το σχολείο δεν βρίσκεται στο χωριό, στην κωμόπολη ή στην πόλη όπου κατοικεί η οικογένεια, και η απόσταση είναι μεγαλύτερη των 3 χιλιομέτρων, τότε η μεταφορά του παιδιού προς και από το σχολείο αποτελεί υποχρέωση του Υπουργείου.

Η εγγραφή κάθε παιδιού που βρίσκεται σε ηλικία εκπαίδευσης πραγματοποιείται από τον αρμόδιο δάσκαλο με τη βοήθεια του μουχτάρη του χωριού ή της περιοχής.