Çalışmalar » Denemeler

RUMLARIN MALI YARDIM ENGELLERI

AB’nin Kıbrıs Türk halkına yaptığı mali yardım, Türkiye Cumhuriyetinin KKTC’ye yaptığı mali yardımla kıyaslandığında devede kulak bile değil. AB mali yardımının nerelere ve hangi faaliyetlere yapılacağı ve nasıl harcanacağı ile ilgili projelerde çalışan AB personellerinin maaşlarına, geriye kalan paranın büyük bir kısmı “İki toplumlu etkinliklere”, geriye eğer elde bir şeyler kalmışsa onlar da AB’...
nin söz konusu ofisinde çalışan kişilerin uygun görecekleri bina restorasyonuna veya benzeri bir etkinliğe harcanıyor. Halen mevcut sistemde, her yıl yapılacak yardımı AB, Kıbrıs Rum Yönetimine sormakta ve onun onayını aldıktan sonra mali yardımı yapabilmekte. Bu nedenle bu güne kadar yapılan AB yardımları devede kulak düzeyinde kaldı sadece. Rumlar her yıl AB’nin, Kıbrıslı Türklere (KKTC’ye) yapacağı mali yardımı kendilerine sormasını ve onaylarını almasını istiyor, sanki biz Kıbrıs Rum Yönetimin tabası veya köleleriymişiz gibi…

Lanet olsun böyle AB’ye de, AB’nin adaletine de...

4.12.2012